Marknaden

Vi har fortsatt riktigt bra utlastning på alla enheter inom Tujokoncernen. USA och England är marknader som tar ut stora volymer just nu. Vi på Tujo verkar till största delen på den svenska marknaden men vi känner av svallvågorna från de andra marknaderna också. Den svenska byggmaterialhandel är fortfarande stark hos oss. Bygghandeln i Sverige går fortfarande riktigt bra. Sågverket kommer att uppdateras med en ny sågmodul på klenlinjen under hösten. Detta för att öka produktionen och för att bli mer flexibel i vilka produkter vi sågar.

Timmer

Det är god efterfrågan på både tall- och grantimmer. För er leverantörer som har hög andel talltimmer i sin skog är det bra läge att avverka nu då vi behöver öka vårt lager av tall. Barkborretimmer hugger ni bara av träd som blivit bruna under hösten. Anmäl detta timmer före Nyår. Priset på massaved och bränsleved har sjunkit pga. för stora lager som i sin tur beror på barkborrens härjningar och underhållsstopp på massabruken. Vi rekommenderar ändå att ni gallrar där det finns behov.

Aktuellt i Höst:

  • Boka plantor och markberedning inför vårens planteringar. Risk för plantbrist i vår.
  • Kolla efter barkborreskador på tidigare utsatta ställen på er fastighet.
  • Kolla av åtgärdsbehovet i skogen och kontakta oss för ev. rådgivning och besök.
  • Beställ Skogsbruksplan i tid, just nu är det högt tryck så det är lite väntetid på dessa.
  • Certifiera din skog och säkra avsättningen för timmer och massaved. Ger också mer betalt.

 Certifiering PEFC™(05-32-198) och FSC®(C089427)

För att vi ska kunna sälja våra sågade trävaror så måste vi köpa in råvara som är certifierad. Kraven hos våra kunder blir hårdare och hårdare. Ett certifierat skogsbruk skapar ekonomiska mervärden både för dig som skogsägare och oss som sågverk. Kontakta oss så kan vi berätta mer om vad det innebär för just dig och ditt skogsbruk. Vi kan hjälpa dig med certifiering av din skog, både med PEFC™(05-32-198) och FSC® (C089427).

 

Med Vänliga Hälsningar

Ture Johanssons Trävaru AB

 
 

TUJO

Ture Johanssons Trävaru AB
Klevshult, 568 92 Skillingaryd
Tel. 0370 - 50 13 00 • fax. 0370 - 69 03 15
info@tujo.se