Marknaden

Vi upplever en stark efterfrågan på dom marknader som vi verkar på. Bästa marknaden just nu är svensk bygghandel. Gällande restriktioner pga. Coronapandemin har stimulerat folk att renovera och rusta upp sina stugor och hus nu när man måste hålla sig hemma i sommar. Detta gör att utleveranserna ökar från Tujo-koncernen. Tryckimpregnerat virke från vår anläggning i Vaggeryd går för fullt och utlastningen är god. Eftersom en stor andel av våra leveranser går till svensk bygghandel så har vi inte påverkats nämnvärt av Coronakrisen.

Sågverket har nyligen uppdaterats med två nyinvesteringar. En på 15 miljoner i en ny klyvlinje till hyvleriet och en investering på 8 miljoner i ett nytt kantverk till såglinjen

Timmer

Det är fortfarande goda priser på både tall- och grantimmer. För de leverantörer som har hög andel talltimmer i sin skog är det bra läge att avverka nu då vi behöver öka vårt lager av tall.

Efter den nya klassningen av massaved så har vi hittills sett att nästan allt blir klassat som prima. Detta förutsatt att; man är noga med att inte få med övergrova bitar (max 70cm i diameter på grövsta stället), inga torrträd eller annat trädslag än avsett följer med.

Hugger ni själva så kan ni tänka på att 3-meters massaved är lite sämre betalt än fallande massaved (3,5m – 5,5m).

Barkborren

Barkborren har nu börjat svärma!  Den kalla våren som varit bäddar för att skadorna inte blir lika stora som förra året. Dock vill vi ännu inte blåsa faran över utan ser gärna att ni tittar igenom era skogar efter angrepp. Hittar ni angripna träd så är det viktigt att få ut dessa i tid så att virket inte får sämre kvalité än nödvändigt samt att man får bort baggarna från skogen.

Aktuellt i sommar

  • Boka plantor inför höstens planteringar.
  • Håll koll på den äldre skogen så ni upptäcker eventuella barkborreskador i tid.
  • Kolla efter barkborreskador på tidigare utsatta ställen på er fastighet.
  • Kolla av åtgärdsbehovet i skogen och kontakta oss för ev. rådgivning och besök.
  • Beställ Skogsbruksplan i tid, just nu är det högt tryck så det är lite väntetid på dessa.

 

Certifiering PEFC™ och FSC®(C089427)

För att vi ska kunna sälja våra sågade trävaror så måste vi köpa in råvara som är certifierad. Kraven hos våra kunder blir hårdare och hårdare. Ett certifierat skogsbruk skapar ekonomiska mervärden både för dig som skogsägare och oss som sågverk.

Kontakta oss så kan vi berätta mer om vad det innebär för just dig och ditt skogsbruk. Vi kan hjälpa dig med certifiering av din skog, både med PEFC™ och FSC®.

Erbjudande från XL-BYGG i Värnamo och Vaggeryd.

Som Leverantör till oss har ni rabatt på XL-Byggs sortiment i butiken samt extra bra rabatt på sågade trävaror och tryckimpregnerat virke. För att utnyttja detta måste ni ange ert leverantörsnummer när ni handlar på XL-Bygg. Kontakta någon av våra inköpare om ni inte vet vilket leverantörsnummer ni har eller vill veta mer. 

 

Med Vänliga Hälsningar

Ture Johanssons Trävaru AB

 
 

Truckförare till Brädgården sökes!

Är du intresserad av att jobba hos oss som truckförare i vår brädgård? Du kommer att mestadels köra paket med brädor inom industriområdet.

Truck

Kontakta Marcus Jonsson om du vill veta mer eller har några frågor!

Marcus Jonsson

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel: 0370 - 50 13 13
Mob: 070 - 588 51 43

 

Ture Johanssons Trävaru AB

Om företaget
Ture Johanssons Trävaru AB är ett medelstort, modernt sågverk i södra Sverige som kombinerar den senaste teknologin med gedigen kunskap och känsla för trä. Företaget har sedan starten 1950 varit i samma familjs ägo och sedan 1957 placerat i Klevshult. Vi arbetar med hela produktionskedjan från avverkning till transport av sågat och förädlat virke. Ca 70 procent av försågningen säljs på den svenska marknaden, resten exporteras. Exportmarknaden består av bl.a Danmark, Holland och Spanien samt Mellanöstern och Nordafrika.

 

TUJO

Ture Johanssons Trävaru AB
Klevshult, 568 92 Skillingaryd
Tel. 0370 - 50 13 00 • fax. 0370 - 69 03 15
info@tujo.se