slide-6.jpg

Märkt TuJo

Beställ via TuJoonline!

Nu kan du direkt vi webben göra beställningar via Tujoonline
Snabbt, smidigt, säkert.


Välkommen till vår hemsida där vi skall skriva om våra nyheter och aktuella händelser.

VD Har Ordet.

"Vår vision att vara det starka lokala alternativet stärks efterhand alltmer. Vad kan vara mer modernt än att arbeta med en klimatsmart och förnybar råvara!

Kraven ökar hela tiden i samhället att miljövänligt förädla denna skogsråvara på smartaste sätt. Att göra detta lokalt med korta transporter till sågen och till våra lokala värmeverk är en viktig del i att skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle.

Tillsammans med våra skogsleverantörer i bygden stärks vår och hela samhällets vision alltmer över tiden. Detta är också en trygghet för våra kunder och konsumenter. Dessutom skapar vi tillsammans förutsättningar att konkurrera med produkter och energislag som inte är förnybara. Vi känner styrka och framtidstro i arbeta lokalt med en förnybar och uthållig råvara."

Skogsråvara


Vi avverkar i vanlig takt i såväl gallring som slutavverkning. Röjning, markberedning, plantering, grothantering, skogsbruksplanläggning, rådgivning mm fortgår också som vanligt.

Vi har en ny timmerprislista som är avsevärt höjd från förra säsongen och kan vara värt att ta en titt i. Fundera du på att avverka eller har någon annan åtgärd i tankarna är du välkommen att hör av dig.

Försäljning


försäljningen av våra sågade och hyvlade produkter har gått bra under hösten. Priserna har efter förra säsongens uppgång planat ut. nu kan vi se en viss prispress på dessa varor. Bioprodukterna som tex, cellulosaflis och bränsle till lokala värmeverk har dock tappat i pris.